Psikoterapi Türleri

Psikoterapistler çok çeşitli terapi türleri kullanmaktadırlar. Terapinin türünün seçimi danışanın probleminin özelliğine ve şartlarına, ve danışanın tercihine bağlıdır. Yaygın olarak kullanılan terapi türlerinin arasında aşağıdakiler sayılabilir: Bilişsel Davranışçı Terapi, danışanın zarar veren ve faydasız düşünce ve davranış biçimlerini tanımasına ve değiştirmesine, yerlerine daha doğru düşünceler ve daha işlevsel davranışlar koymasına yardımcı olur. Sıklıkla “gerçek dünya”da yeni becerileri kullanmayı ve uygulamayı içermektedir. Psikodinamik terapi'nin temelinde insanın davranışsal ve zihinsel sağlığının ve esenliğinin çocukluk çağındaki ilişkileri ve deneyimlerinden, psikolojik çatışmalarından, sıklıkla kişinin farkında olmadığı verimsiz veya uygunsuz tekrarlayıcı düşüncelerden ya da duygulardan etkilendiği düşüncesi yatmaktadır. Bu terapi, insanın kendi hayatının sorumluluğunu tüm yönleriyle eline alabilmesi amacıyla kendini tamamıyla anlayabilmesi ve eski davranış ve düşünce modellerini değiştirebilmesi için terapistle birlikte yakın bir çalışma ve işbirliğini kullanır. Psikanaliz, psikodinamik terapinin daha yoğun bir biçimidir ve seanslar haftada 3 veya daha fazla olmaktadır. Tek bir psikoterapi yönteminin kişiyi anlamamız açısından yeterli gelmediğini fark ettiğimiz için TERAPİ MERKEZİMİZDE birçok psikoterapi yöntemi ve kuramcının yaklaşımlarını birlikte kullandığımız BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ yöntemlerin.